Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)

Diễn viên

: Ngụy Triết Minh, Khâu Hách Nam, Hầu Bội Sam, Thạch Tuyết Tịnh

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Tâm Lý


Năm sản xuất

:

2017


Thời lượng: (40/40)
Trạng thái: Việt Sub

Nội dung Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)

Học sinh xuất sắc Trương Tĩnh Mỹ chuyển trường đến trường đại học ưu tú hàng đầu – Bản Thừa Học Viện. Nhưng ở ngày nhập trường đầu tiên không may gặp phải "Ma đầu vườn trường” - Long Nhật Nhất. Hai người ở nơi này một thời gian, đấu trí so dũng khí.
http://phimonhay.com/Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc - 龙日一你死定了 Việt Sub (2017)