Thấy Phần 1 See Season 1

Thấy Phần 1 See Season 1Việt Sub Năm: 2019 (Tập 4/9)

Trong một tương lai đen tối, loài người đã mất cảm giác về thị giác và xã hội đã phải tìm ra những cách mới để tương tác, xây dựng, săn bắn và để tồn tại. Tất cả điều đó được thử thách khi một cặp